SRB / ENG

SEČENJE I PROBIJANJE LIMA

Ovu vrstu usluge radimo na različitim mašinama u skladu sa potrebama kupca. Lim se seče elektromotornim makazama, dok se probijanje vrši na savremenim CNC probijačicama.

DTM CONSULT DOO

Čedomira Vasovića 58
Čačak, Srbija


Tel:  +381 32 58 26 350  
E-mail:  office@dtmconsult.rs  

Matični broj: 17211277 PIB: 101108991

created by minimalist